Propostes

Proposta de concerts
amb diferents temàtiques i preus

C O N T A C T E S :

Roser: 620 485 940
Teresa: 660 13 36 14

info@novaegara.cat
www.novaegara.cat