Marisol Muñoz
Tècnica vocal i solista de la Associació Coral Nova Ègara

Marisol Muñoz

Inicia els seus estudis de llenguatge musical i piano amb la Montserrat Roca i la Montserrat Santacana, obtenint el títol superior de l’especialitat de la mà d’Àngel Soler.

Molts anys dedicada a la música de cambra i també a oacompanyar cantants, va fer que comencés a sentir un gran interès per al cant i així inicià estudis amb la Eulàlia Beneroso i amb la Marta Mathéu entre d’altres. Actualment aprofundeix els seus coneixements tècnics i expressius de la veu amb l’Albert Pàmies.

Ha estat professora de piano i llenguatge musical a diverses escoles de Barcelona i Sant Cugat i com a integrant de la Coral Nova Ègara ha cantat com a solista obres de Mozart i Vivaldi, Mendelssohn entre d’altres. També ha estat directora de la coral infantil de l’entitat i actualment ajuda a la preparació tècnica de la coral Nova Ègara, juntament amb el seu actual director Jordi Lalanza.