Contralts

D’esquerra a dreta:

Cèlia Serra

Roser Balart

Neus Ollé

Mercè Riera

Laura Pascual

Teresa Segura

Francesca Serra*

(*no surt a la foto)